Chvalozpěv proroka Daniela

14.06.2014 18:29

text: Bible Dan 3,52-57; hudba: Petr Minář

1. Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců;
R: Chvályhodný a svrchovaně velebený.

2. Požehnané je tvé slavné svaté jméno;
R: Chvályhodné a svrchovaně velebené.

3. Požehnaný jsi ty ve svém slavném svatém chrámě;
R: Chvályhodný a svrchovaně velebený.

4. Požehnaný jsi ty na svém královském trůně;
R: Chvályhodný a svrchovaně velebený.

5. Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech;
R: Chvályhodný a svrchovaně velebený.

6. Požehnaný jsi ty na klenbě nebes;
R: Chvályhodný a svrchovaně velebený na věky.

 

PÍSNIČKY

07.01.2017 09:56
14.06.2014 18:29
07.01.2017 10:06
07.01.2017 16:06
07.01.2017 16:46
10.01.2017 00:00
07.01.2017 10:11
07.01.2017 16:02
1 | 2 | 3 >>