Žalmy

22.05.2015 10:12

Žalmy - Připomínám si noc co noc, Čekám tě na úsvitu

"Asi v létě 2004 jsem si poprvé začal hrát s myšlenkou, že bych mohl při mši zahrát žalm s kytarou. Tak jsem to zkusil a několika z nich jsem dal melodii. Asi jsem nebyl moc oslovený vlastním nápadem, tak tahle moje aktivita trochu usnula. Průběžně jsem pak několik pokusů ještě udělal, třeba kvůli svatbě mé kmotřenky, ale soustavně jsem kytarově začal zpracovávatl žalmy v roce 2010."

Texty žalmů jsou podle liturgického překladu žalmů (tzv. Bognerův překlad), především proto, že jsou tyto skladby určeny pro použití při liturgii. Samozřejmě nezůstalo jen u žalmů a tak mezi těmito skladbami naleznete i novozákonní kantika (Simeonovo, Mariino), úryvek z Písně písní a další části Bible.

V současné době je zhudebněno asi 50 žalmů (spíše tedy jejich částí). Jsou uspořádány do dvou cyklů podle období jejich vzniku. První cyklus je nazván podle motta Noci kostelů 2011, Připomínám si noc co noc, druhý Čekám Tě na úsvitu a třetí cyklus čeká na dokončení.

Písničky, chvály

  1. Spravedlivý září v temnotách (Žalm 112)
  2. Chvalozpěv proroka Daniela

PROJEKTY

13.05.2017 23:23
13.05.2017 23:17
22.05.2015 10:11
04.01.2017 12:15
09.04.2016 13:00
11.10.2015 22:20
22.05.2015 10:12