Archiv článků

Další kázání je na světě

05.11.2017 00:02
Je před námi neděle a i ta má pro nás radostnou zprávu - evangelium.

31. neděle v mezidobí A - Buďme sami sebou

04.11.2017 23:21
Kázat vodu a pít víno? Matoušovo evangelium má ve 23. kapitole poněkud pochmurnou náladu. Pokračuje totiž po situaci, kdy po  poněkud nezdařené odpovědi na Ježíšovu otázku se Ježíše už nikdo neodvážil na nic tázat. A do toho vstupuje ono ponížení farizeů, že sami nedodržují, co očekávají od...

16. neděle v mezidobí C - Marto, Marto...

28.10.2017 14:46
Pastor Jake v filmu Druhá šance říká své manželce o pomocném pastoru Ethanovi: „Miláčku, já prostě nevím, co s ním. Nedělá nic špatného. Chodí sem každý den, už celé dva týdny. Udělal, cokoli, co jsme mu řekli. Jen, že mu stále jde o publikum. Když někomu dává kravatu nebo svoji bundu. Zdá se mi,...

18. neděle v mezidobí C - Co vlastně chceme?

28.10.2017 14:45
"Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!" Ten člověk ze zástupu nechtěl po Ježíši nic jiného než spravedlnost. Vždyť to je spravedlivé, aby se bratři o dědictví dělili. Neznáme však pozadí tohoto příběhu. Automaticky k němu přistupujeme tak, že ten bratr,...

Svátek sv. Bartoloměje - Překonej sám sebe!

28.10.2017 14:43
Když jde Filip za Natanaelem, tak mu vědomě lže, když říká: "Našli jsem toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta." Jednak nikoho nehledal, sám byl nalezen Ježíšem a povolán za apoštola, ale hlavně vůbec neměl tušení o tom, kdo je to Mesiáš....

1. neděle adventní A - Zaradoval jsem se...

28.10.2017 14:42
Často, když se mluví o adventu, tak se začne i skončí tím, že se jedná o přípravu na příchod Ježíše. Vysvětluje se kdy a kam má Ježíš přijít, ale málo kdy se člověk doslechne o tom, co se tím příchodem změní pro obyčejného člověka. V tuto chvíli si nejspíš mnozí klepají na čelo, že autor těchto...

2. neděle adventní A - A co On?

28.10.2017 14:40
"Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" (Mt 3,3b) A je to tady, jen mám tak trochu pocit, že většinou tak nějak po prvním slovu výzvy evangelisty (citujícího proroka Izaiáše) vrhneme na přípravy a ani si ji nestačíme celou doposlechnout. Nebo si ji spíš doslova necháme projít (prolítnout)...

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) - Setkat se sám se sebou

28.10.2017 14:39
Tento svátek se slavil v církvi od 7. do 10. století pod názvem Setkání. Mimochodem tento název používají stále církve východní tradice. Nevybral jsem si ho pro svou úvahu náhodou. Pokud pomineme setkání osob  - Marie, Josef, Simeon, Anna - u příležitosti rituálního očišťování matky Ježíše...

Nový text - kázání

07.10.2017 22:18
Právě jsem dopiloval text kázání na zítřejší neděli. Rád se o něj s Vámi podělím, ale pozor, je trochu od podlahy: 27. neděle v mezidobí A - Podobenství o zlých vinařích (Mt 21,33 - 43)

27. neděle v mezidobí A - Podobenství o zlých vinařích (Mt 21,33 - 43)

04.10.2017 23:23
Proradní vinaři Podobenství o zlých - nebo také nehodných či proradných - vinařích. Už jen nadpis této části 21. kapitoly Matoušova evangelia by nám mohl stačit k tomu, abychom si uvědomili o co vlastně jde. Je zde však otázka jestli je dobrou zprávou - evangeliem - právě ono sdělení, že jsou...
Záznamy: 1 - 10 ze 56
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>