A co když není Bůh?

13.05.2017 23:23

To je velmi odvážná věta. Jsem si toho vědom. Nechci být obviňovám z relativismu, proto ji hned vysvětlím. Rád bych na tuto stránku vkládal své úvahy, jako reakci na to, co mě potkává. Ať je to tak, že mi někdo položí otázku, nebo mě něco napadne. Celý soubor úvah, bych rád věnoval těm, kdo hledají smysl svého života a občas se střetli s náboženstvím - ať už v jakékoli podobě. Ale také těm, kteří dnes a denně zápasí o svou víru a jsou spolu se mnou na palubě té velké lodi jménem křesťanství.

Prolog

Otázky

Intermezzo

Víra

Příběhy