16. neděle v mezidobí C - Marto, Marto...

28.10.2017 14:46

Pastor Jake v filmu Druhá šance říká své manželce o pomocném pastoru Ethanovi: „Miláčku, já prostě nevím, co s ním. Nedělá nic špatného. Chodí sem každý den, už celé dva týdny. Udělal, cokoli, co jsme mu řekli. Jen, že mu stále jde o publikum. Když někomu dává kravatu nebo svoji bundu. Zdá se mi, že stále čeká na potlesk.“ Manželka mu odpovídá: „Zlato, on je hudebník. Na potlesk je zvyklý.“ Jake reaguje: „Oba víme, že tady se mu žádného nedostane.“

Marto, Marto, tady se Ti žádného potlesku nedostane... Tajemství Božího zalíbení je v tom, že cokoli děláme, tak děláme nezištně, bez očekávání pochvaly, potlesku, poplácání po zádech.... Marta očekávala,že se Ježíš se postaví na její stranu, že ohodnotí její úsilí, čekala na potlesk, dokonce si o něj řekla. Jenže narazila na pokárání. Na první pohled by se dalo říct, že nespravedlivě, protože za stejnou službu odměnil Hospodin v Mamre Abraháma a Sáru potomkem. Jenže rozdíl byl v očekávání Marty a Abraháma.

Je to v postoji k poskytnuté službě. Naše služba církvi je, jak píše Pavel Kolosanům v utrpení, v kříži. Pro Ježíše přece nebyl kříž potleskem. A abychom my se stali dokonalými v Kristu je potřeba přijmout těžkosti všedního dne, doplnit to, co zbývá do Kristových útrap – ne, že by byly nedostatečné. Kristova oběť na kříži byla a jednou pro vždy bude dostačující, ale náš postoj a spojení s Církví je klíčem našeho utrpení, které na sebe dobrovolně přijímáme, jako úd Církve, jejíž hlavou je Kristus.

Jako věřící křesťané jsme zástupci Krista a jsme s ním ztotožněni i v utrpení. Přijímáme jeho identitu do krajnosti kříže. Kristova oběť nepotřebuje doplnit, ale my se potřebujeme ztotožnit s Kristem, abychom žili plnohodnotný život. Ale pokud všechno omezíme pouze na potlesk, na poplácání po ramenou a slova, že jsme borci, tak to nebude stačit. Proč se omezit jen na potlesk? Proč žít jen kvůli několika okamžikům slávy nebo zdánlivého úspěchu? Život má být službou, která je službou lásky pramenící z víry a živící se nadějí. Není jiné cesty! Jedině Kristus!