18. neděle v mezidobí C - Co vlastně chceme?

28.10.2017 14:45

"Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!" Ten člověk ze zástupu nechtěl po Ježíši nic jiného než spravedlnost. Vždyť to je spravedlivé, aby se bratři o dědictví dělili. Neznáme však pozadí tohoto příběhu. Automaticky k němu přistupujeme tak, že ten bratr, který se nechtěl o dědictví dělit je ten špatný, který nechce dostát všemu, čemu by měl. Jenže on třeba ten zájemce o zjednání spravedlnosti není takový svatoušek, jak se zdá. Co když něco bratrovi dluží? Co když se k němu v minulosti nezachoval tak jak bylo spravedlivé? Pozadí tohoto příběhu nám tedy zůstává skryté.

Bůh je také neviditelný, zůstává skrytý a jeho záměry se nám odkrývají jen krok dopředu. Proč? Je to záměr Boží moudrosti, která nám dává příděl pouze toho, co můžeme snést a co je nám prospěšné. Není třeba se znepokojovat, Bůh je silnější než jakékoli zlo a nepravost. On nás vždy ochrání. Není třeba se strachovat.

Skrytost všech aspektů evangelního příběhu nám dává dvě možnosti, buď hned na místě odsoudit bratra, který se nechce rozdělit o dědictví, nebo uznat, že nemáme dostatek informací a vlastně je ani nepotřebujeme, protože nejsme soudci, kteří mezi nimi zjednají spravedlnost. To je jeden z odkazů, nemusíme se pídit po informacích, být "drbnami", kteří vědí a musí za každou cenu vědět všechno a na všechno mají ten zaručeně správný názor.

My jsme totiž povoláni k novému životu a sv. Pavel nám naše povolání konkretizuje: "Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe člověka starého, s jeho počínáním, a oblečte člověka nového, který se obnovuje k správnému poznání, aby se podobal svému Stvořiteli. ...všecko a ve všem je Kristus." To je život křesťana, který uzná, že lidské síly nestačí na poznání všeho. To je i odpovědí na palčivé otázky Kazatele. Co má člověk za všechno svoje namáhání a snahu, s níž se plahočí pod sluncem? Odpovědí je Kristus. Výsledkem a mzdou křesťana je Kristus. Protože jedině on je schopen dát nám všechno.

Naše poptávka po spravedlnosti se omezuje často jen na naše osobní potřeby. My potřebujeme informace, peníze, slávu, zdraví... Ale co Boží spravedlnost? Bůh naštěstí uvažuje jinak než člověk. Jeho spravedlnost je spravedlivější než jakákoli spravedlnost lidská, protože on vidí všechno ve všech souvislostech. My vidíme trápení a těžkosti života, ale Bůh vidí, jak nás ochránil před ještě těžšími zkouškami. Uznejme, že Bůh je Vládce a my jsme jen nedokonalí lidé toužící po štěstí, které skutečně zakoušíme přes všechno špatné. Bůh je velký a spravedlivý.