Adventní - Přichází Král

07.01.2017 09:48

1. Noc už se krátí, přichází den,
je čas se vzbudit do ranní krásy,
otevřít oči, uvidět zem,
zahlédnout nebe v něm příslib spásy.

2. "Připravte cestu!" z pouště zní hlas,
ať může přijít maličké dítě,
ať volně dýchat smí každý z nás,
nechat se chytit do jeho sítě.

R: V srdcích dnes září světla více a více,
na stole hoří další adventní svíce,
z očí i srdcí náhle odplouvá mrak,
každý chce slyšet, co se bude dít pak...

3. Já, malý člověk, stoupat chci výš,
toužím po síle, toužím po kráse.
To už je pasé, chystá se chýš,
kde světa tvůrce všem i mně dá se.

R: V srdcích dnes září světla více a více,
na stole hoří další adventní svíce,
z očí i srdcí náhle odplouvá mrak,
každý chce slyšet, co se bude dít pak,
až přijde Král.

B: /: Přichází Král, tak připrav mu cestu,
přichází blíž, otevři srdce své,
miluje nás, už neseď jak z trestu,
vyjdi mu vstříc, aby tě zachránil, :/
život ti dal.

3. Noc už se krátí, přichází den,
nenechte zhasnout lampy svých srdcí,
dolijte olej a bděte jen,
to, co se chystá, každý z nás tuší.