Adventní prosba - Proč?

07.01.2017 09:56

1. Prosím, řekni, proč tma pálí,
proč tak bolí šrám,
proč v lásce nejsme stálí
a proč jsem zůstal sám?

Prosím, řekni, aspoň zdali
jednou najdu stín,
svůj klid, co pryč mi vzali,
ti všichni, které ctím?

R: Svíčka hoří rychle tak jako můj hlas,
nepoznám už ani matně, jestli běží čas.
Nespoutám svou touhu, po setkání s ním,
kudykoli od teď projdu, všude doufat smím.

2. Prosím, odpusť moje přání
za Tebou jen jít,
sám buď tím kdo mě chrání,
kdo dává tušit svit

slunce, které do tmy pálí
víc než krutý mráz.
Vždyť jsme tak nevyzrálí,
chcem všechno projít snáz.

R: Svíčka hoří rychle...

B: Ty jsi ten, kdo přichází,
Ty jsi advent sám,
lék jsi všech mých nesnází,
Tobě rád se vzdám.

3. Prosím, zachraň moji duši,
proveď lásku tmou,
jen ať dál nejsme hluší,
tak vyslyš prosbu mou.