Betlémská - Maličké dítě

06.01.2017 13:56

1. Maličké dítě v jeslích tiše brouká si,
na seně v chvlívě zatímk jen sní.
Z růže je kvítek, který vykvet do krásy,
z pozemských dítek nejhezčí syn.

R: Hvězda svítí nad Betlémem, andělé zpívají:
Gloria in excelsis Deo!
Ze všech stran se pastýřové k jesličkám scházejí,
přinášejí dary tobě, ó Králi náš.

2. Královské dítě, ale ne princ s pohádky,
roztrhá sítě, co dusí nás.
Největší míru lásky léku na hádky,
naději, víru zaseje v nás.

R: Hvězda svítí nad Betlémem,...

B: Hvězda září a já zpívám,
dokud svůlj hlas neztratím.
V chudé stáji narodil se Král!
Zloba, závist, nepřátelství
ve chvíli se vytratí,
když ta hvězda bude zářit dál.

3. Maličké dítě, v jeslích tiše brouká si,
na seně v chlívě... Dál už to znáš,
víš, jak to končí, když už všechno prohrál jsi,
vidíš se zvenčí přicházet tam, kde

R: hvězda svítí nad Betlémem...