Chvalozpěv proroka Daniela

14.06.2014 18:29

1. Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců;
R: Chvályhodný a svrchovaně velebený.

2. Požehnané je tvé slavné svaté jméno;
R: Chvályhodné a svrchovaně velebené.

3. Požehnaný jsi ty ve svém slavném svatém chrámě;
R: Chvályhodný a svrchovaně velebený.

4. Požehnaný jsi ty na svém královském trůně;
R: Chvályhodný a svrchovaně velebený.

5. Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech;
R: Chvályhodný a svrchovaně velebený.

6. Požehnaný jsi ty na klenbě nebes;
R: Chvályhodný a svrchovaně velebený na věky.

text: Bible Dan 3,52-57