Nad Betlémem

07.01.2017 10:11

1. Nad Betlémem hvězda září,
osvětluje chudou stáj,
co přečteme v kalendáři,
není únor ani máj.

Nejvyšší čas už je vyjít,
začít hledat svatou zem,
tady všechny smutky vylít,
před tím, kdo dnes přišel sem.

R: Zástup pastýřů se uklání, Král v jesličkách spí,
z nebe andělé mu zpívají, naše srdce bdí.
Svět se dočkal toho dítěte, co zachrání nás
před zlem a před námi samými, On zastaví čas.

2. V našich srdcích touha plane,
změnit všechen zápor v klad,
počítáme roky plané,
kdy v nás vládl mráz a chlad,

okovy hned zlomí dítě,
které v chlívě tiše spí,
nemusíme platit mýtné,
když chcem přijít k němu blíž.

R: Zástup pastýřů...

3. Nad Betlémem hvězda září,
tři mudrce z dálky zve,
s nimi kráčí mladí staří,
oslavit, že toho dne

narodil se nám Syn Boží,
narodil se z růže květ,
v jeho ruce každý složí,
na čem bude nejvíc lpět.

R: Zástup pastýřů...