Spravedlivý září v temnotách (Žalm 112)

17.06.2014 21:23

R: Spravedlivý září v temnotách
jako světlo řádným lidem,
je milosrdný, dobrotivý
a spravedlivý.

1. Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Hojnost a bohatství budou v jeho domě
a jeho štědrost potrvá navždy.

R: Spravedlivý září v temnotách...

2. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
stará se o své věci podle práva.
Neboť navěky nezakolísá,
ve věčné paměti bude spravedlivý.
Nemusí se obávat zlé zprávy,
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.

R: Spravedlivý září v temnotách...

3. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se,
dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
Rozděluje, dává chudým,
jeho štědrost potrvá navždy,
jeho moc poroste v slávě.
Uzří to hříšník a rozzlobí se.

 

text: Bible, Žalm 112