Stačí žít

02.10.2017 16:57

1. Jako polní tráva v slunci uvadnout,
nemám, co bych dával, jsem jen prach a troud,
jsem jen poutník v nouzi,
proměň život můj
jak na jihu země poušť.

2. Spěchám do úkrytu moci křídel tvých,
chci žít v jejich stínu, ve tvých nádvořích,
víc než štávu z plástů
chci tvůj zákon znát,
v tobě pevnou skálu mít.

R: Tichý vánek ráno na pozdrav mi kýv,
abych důvod měl dál jít,
náhle vím co vědět měl jsem mnohem dřív,
já zapomněl, že stačí žít.

3. Jako laně touží vodu bystřin pít,
moje srdce v bouřích spolu s tvým chce bít,
jako suchou hlínu,
rozpraskanou zem,
zalij láskou život můj.

R: Tichý vánek…

B: Já zapomněl na slunce,
že už vychází
a že noc končí svítáním.

4. Jako světlo dává stezce mojí cíl,
zákon tvých úst vkládá pokoj na dně sil,
zpívám novou píseň,
ruce zvedám výš,
vše, co dýchá, chválou zní.

2x R: Tichý vánek...