Svatební - Z Písně písní

06.01.2017 13:47

R: /: Vstaň, moje milá, moje krásko a pojď!
Moje holubičko ve skalním úkrytu,
v dutině srázu, ukaž mi svoji tvář,
ať slyším tvůj hlas, vždyť tvůj hlas je líbezný,
je líbezný a půvabná, tak půvabná je tvoje tvář. :/

1. Polož mě jako pečeť na své srdce,
jako pečeť na své rámě,
neboť silná jako smrt je láska,
nezlomná jako podsvětí je vášeň.
Její výheň je výheň ohně,
plamen Hospodinův.

B: /: Zátopy vod nemohou uhasit lásku
a proudy vod ji neodplaví. :/

R: Vstaň, moje milá...

 

text: bible, Píseň písní