Svátek sv. Bartoloměje - Překonej sám sebe!

28.10.2017 14:43

Když jde Filip za Natanaelem, tak mu vědomě lže, když říká: "Našli jsem toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta." Jednak nikoho nehledal, sám byl nalezen Ježíšem a povolán za apoštola, ale hlavně vůbec neměl tušení o tom, kdo je to Mesiáš. Mesiánská očekávání Ježíšovy doby byla různá. Asi největší představou byl politický mesiáš, který s mečem v ruce vyžene všechny Římany a zbaví Izrael jejich nadvlády. Další představy byly o mesiáši, který nastolí sociální spravedlnost, učiní ráj na zemi a můžeme najít ještě mnohá další.

Rádi máme jako lidé věci od kontrolou a ukazujeme, že prostě víme. Filip byl ve stejné situaci. Chtěl k Ježíši přivést Natanaela a tak prostě ukázal, že ví, kdo je Ježíš. Jakou jeho mesiánskou představu splňoval nevíme, co však víme s jistotou, že oba šli jako apoštolové s kůží na trh. A Natanael doslova, protože z něho byla za živa sedřena kůže při kázání evangelia v Arménii, působil také v Indii. Pokud chceme někoho získat pro věc, o které jsme přesvědčeni, že je dobrá tak pro to uděláme cokoliv. A většina z nás dokonce i trochu nadsadí. Proč? Protože naše vědomí dobrého se nedá předat.

Je to velmi zvláštní, že víra jako taková je nepředatelná. Ježíš bourá jakékoli představy. Natanaela přesvědčilo to, že mu Ježíš řekl: "Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem." Byl to pro něho v tu chvíli zázrak, protože zřejmě fíkovník, pod kterým seděl, nebyl v zorném poli Ježíše. Ježíš však v okamžiku, kdy zjistí, že na základě této skutečnosti se rodí Natanaelova víra, samotný zázrak bagatelizuje. Proč? Ježíš nechce víru v zázraky, dokonce nechce víru v zázraky, které sám činí, on chce víru v něho samotného, která znamená přátelství. Víra je vztah, který nás mění, učí nás, dává nám sílu překonat těžké momenty a také nám dává naději v okamžicích radosti. Vztah, který nám dává společenství s Ježíšem.

Filip, Natanael, Odnřej ani Petr neměli ve chvíli povolání představu o tom, kdo je vlastně Ježíš a jakým způsobem naplňuje roli Mesiáše. Rozhodně ve chvíli povolání neměli ani potuchy o tom, že sláva a moc Ježíše se uskuteční skrze ponížení a službu. Oni se stanou základem církve, základem Nového Jeruzaléma. Oni budou základním kamenem, protože budou následovat Ježíše ve všem, i ve smrti.

Ježíš říká Natanelovi: "Uvidíš ještě větší věci." Jakoby mu tím dodával odvahu k opuštění starého myšlení, starých představ, starého způsobu života k něčemu, co převyšuje člověka samého, k Ježíši. Bez opuštění starých věcí, nelze poznávat nové. Naše víra musí růst a jestliže jsme ji získali na základě nějaký představ, tak je musíme aktualizovat. Nelze si na začátku vysnít Boha, který nám splní veškeré naše představy a nechá nás v nich v klidu zemřít. Bůh je jiný, rozsévá neklid a burcuje nás svým slovem, abychom se nakonec stali jeho slovem. On sám je naší pomocí a štítem a vybírá si nás jako stavební kameny Nového Jeruzaléma.

Ježíš Natanaelovi říká: "Překonej sám sebe! Opusť svoje představy a zakoušej moje přátelství. Nech se proměnit mnou." Ježíš to říká každému z nás.